Demolice staveb bez stresu

Demolice staveb s minimem stresu

 

 1. Naplánujeme demolici s dostatečnou časovou rezervou, ideálně min. 2 týdny před demolicí
 2. Domluvíme s našimi popř. také externími pracovníky postup.
 3. Informujeme sousedy pár dní předem (pro dobré sousedské vztahy).
 4. Zajistíme parkovací místa před domem (jen v případě že dům je např. u cesty)

 

přípravou rozebíráním domu a úpravou zahrady a terénu začneme dřív i několik dní předem než dorazí technika – ušetříme tím zbytečné prostoje bagrů a vozidel na odvoz odpadů. V den demolice domu máme k dispozici více pracovníku k recyklaci odpadu které bagr nedokáže vytáhnout ze sutin (v případě nezrecyklovaného odpadu je skládka o několika násobně dražší. Dřevěné trámy v horší kvalitě do konečné ceny demolice neúčtujeme. Za nejdražší náklady se považuje nebezpečný odpad (eternit, lepenka, azbest). Rozebírání tohoto druhu odpadu řešíme jako subdodávku renomované firmě.

Nabídka zákazníkům na demolice jakékoliv stavby

Nabízíme kompletní služby v oblasti demolice, zajištění povolení (demoliční výměr), přes samotnou realizaci, likvidaci všech odpadů a jeho odvoz k ekologickému zpracovateli.

Dále nabízíme odhlášení nemovitostí z katastru nemovitostí na úřadě. Pokud tedy plánujete demolici a chcete ušetřit, tak nás neváhejte kontaktovat.

 • demolice malých objektů chaty, chalupy a garáží
 • demolice a demontáž dřevěných konstrukci
 • demontáž železných konstrukcí
 • demolice domu a demontáže střech
 • ruční a strojní demolice jakéhokoliv rozsahu
 • kompletní odvoz všech odpadů z místa demolice
 • výkup železa z demolice popř. odečet z konečné ceny

 

 

Časté odpady z demolice staveb

03 01 05 Dřevo
07 02 13 Plastový odpad
10 01 01 Škvára, struska
16 01 17 Železné kovy
16 01 18 Neželezné kovy
16 01 20 Sklo
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel tašek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 02 02 Zemina a kameny